EPOSM in cijfers

Het Erasmus+ project EPOSM is op zijn einde gelopen met een zeer boeiend slotevent in Lausanne, waar ICES twee presentaties gaf over de aanpak van sport-gerelateerde matchfixing in ons land. De voorbije 2 jaar was ICES betrokken bij het Erasmus+ project EPOSM (Evidence-based Prevention Of Sporting-related Match-fixing). In dit project rond sport-gerelateerde matchfixing werd heel wat kennis opgedaan rond matchfixing. Aan de hand van enkele cijfers stellen wij het verloop van het project voor.

7

Aan het project namen partners uit 7 Europese landen deel met tussen hen een goed evenwicht van praktijk- en academische expertise.

3

Per land werden 3 sportfederaties betrokken.

3

Het project verliep in 3 fases.

Voor elk van de bij het project betrokken sportfederaties werd in een eerste fase een bevraging uitgestuurd m.b.t. ervaringen omtrent sport-gerelateerde matchfixing. De bevraging was gericht naar zowel atleten, trainers/coaches als de bestuurskamers.

6000

In totaal namen 6000 personen deel aan het project. Zij vulden de enquête in of namen deel aan één van de workshops.

20

Over de totale sample gaf bijna 20% van de deelnemers aan rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd te zijn met voorstellen tot matchfixing.

Vervolgens werd voor de verschillende sporten een actieplan opgesteld waarmee het beleid rond sport-gerelateerde matchfixing van de betrokken sportfederatie kan worden versterkt.

Als derde fase in het project vonden workshops plaats rond datzelfde onderwerp bij de betrokken sportfederaties.

Wij kijken terug op een zeer geslaagd project en willen alle partners bedanken voor de samenwerking.

Maar dat het project op zijn einde is gelopen betekent voor ICES zeker niet dat het geen impact meer zal hebben in de toekomst.

2022

Zo zullen wij in de komende maanden samen zitten met de federaties om te bekijken hoe de implementatie van het actieplan is verlopen. Daarnaast zullen wij de EPOSM workshop ook verder ontwikkelen en aanbieden via ons vormingsaanbod. Dit voorzien wij voor 2022.

Wil je graag meer info over het project? Lees dan zeker het persbericht.