Eerste Week Ethiek in de Sport was een succes

Eind mei verzamelde de sportsector voor de allereerste “Week Ethiek in de Sport”. Vijf dagen lang gingen zo’n 160 vertegenwoordigers van federaties, sportdiensten en universiteiten in debat over sport-ethische thema’s. Aangevuld met bijna 150 deelnemers aan online opleidingen, werd deze eerste editie een succes.

De sportsector wisselde ideeën en goede praktijken uit rond de thema’s fair play, gender, seksuele diversiteit, laagdrempelig sporten en grensoverschrijdend gedrag. Zo ontstond tijdens rondetafelgesprekken de vraag om een poule op te richten met externe ondersteuners zoals bemiddelaars, juristen, psychologen… Net als de nood om het mandaat  voor indienen van een tuchtklacht verder te omschrijven.

Getuigenissen over transgender personen in de sport en debatten over racisme in sport maakten grote indruk op de aanwezigen. Ook actoren uit de topsportwereld gingen in discussie over thema’s zoals gewichtscontrole, ‘return to sport’ en  hoge trainingsbelasting.

Enkele quotes van enthousiaste deelnemers:

 

“Als Vlaamse Hockey Liga liggen ethische thema’s ons nauw aan het hart. We zijn dan ook heel blij dat veel hockeyclubs hebben ingeschreven voor de webinars over diverse, zeer interessante ethische thema’s.”

Cindy Van Duffel, sporttechnisch coördinator en API Vlaamse Hockey Liga

 

“Maak werk van het sportrecht voor iedereen en blijf dus vooral ook inzetten op de laagdrempeligheid van sport voor kansengroepen. Want sport is hiervoor een zeer krachtig middel.”

Ann Everaert, sportfunctionaris Halle

 

“Ethiek in topsport wordt tegenwoordig onder een extra grote loep gehouden. De atleten worden vaak verder gepusht en onder druk geplaatst dan in enig ander aspect van sportbeoefening. De week van Ethiek in de Sport helpt met seminaries en overlegmomenten om te leren van elkaar en zo ook voor topsport een duidelijker kader te schetsen.”

Robby Toth, Technisch directeur topsport Klim- en Bergsportfederatie

 

“Sport staat nog voor grote uitdagingen inzake trans personen binnen topsport maar laat ons ten minste starten om iedereen welkom te heten, zich thuis te laten voelen en veilig te laten sporten in de sportclubs.”

Marc Verneirt, Secretaris-Generaal Golf Vlaanderen

 

“In de sport beweegt er de laatste jaren heel wat op vlak van ethiek. Ondanks dat elke sport zijn eigen accenten heeft, zijn er tal van zaken die we van elkaar kunnen leren. De Week Ethiek in de Sport is het perfecte platform om als sportfederatie, -organisatie of -departement gelijkgezinden te ontmoeten en geïnspireerd te worden. Elke sessie gaf me de nodige handvaten om mijn sportfederatie naar een hoger niveau te tillen. Ik kijk uit naar de volgende editie!”

Ismail Eddegdag, FSR specialist en API Voetbal Vlaanderen

 

Meer weten over een van de besproken onderwerpen? Contacteer ons via info@ethischsporten.be.