Een integriteitsbeleid voor Lommel SK

Sport is leuk en positief op voorwaarde dat het op een ethische en veilige manier gebeurt. Door structureel in te zetten op ethische thema’s tonen sportclubs aan hun leden dat grensoverschrijdend gedrag, discriminatie of een gebrek aan fair-play geen plaats hebben binnen de club. Een goed preventief en reactief beleid is hierbij noodzakelijk.

Wij werden door de voetbalclub Lommel SK en de City Football group ingeschakeld om ondersteuning te bieden bij het uitwerken van hun eigen integriteitsbeleid. Dit integriteitsbeleid wil alle leden van de club structureel beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag, met bijzondere aandacht voor jongeren. Er mag binnen de club geen plaats zijn voor discriminatie, racisme, seksueel geweld, fysiek geweld en psychisch geweld.

Daarom omvat dit integriteitsbeleid zowel preventieve als reactieve maatregelen:

  • Maatregelen om alle kinderen, jongeren en volwassenen binnen de werking van Lommel SK te beschermen tegen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag;
  • Richtlijnen voor het aanwerven van medewerkers en vrijwilligers;
  • Een anti-pestbeleid;
  • Een gedragscode met de kernwaarden die Lommel SK hoog in het vaandel draagt, zoals respect, integriteit, loyaliteit, discretie en fair-play;
  • Richtlijnen met betrekking tot het nemen en verspreiden van foto’s en video’s;
  • Een procedure voor het melden van grensoverschrijdend gedrag.

Naast deze beleidsmaatregelen werd ook ingezet op opleiding. Tussen 8 en 19 maart organiseerden we verschillende online sessies voor alle medewerkers en vrijwilligers van Lommel SK. We leerden hen om grensoverschrijdend gedrag te herkennen en hoe ze moeten reageren bij vermoedens of meldingen van grensoverschrijdend gedrag. De leden van het nieuw aangesteld Safeguarding team van Lommel SK volgen een bijkomende specialisatiecursus bij ons. Zij zullen het integriteitsbeleid opvolgen en het eerste aanspreekpunt zijn in geval van incidenten binnen de club.

Simon De Vriendt begeleidde het proces vanuit het Centrum Ethiek in de Sport: “Het was voor het Centrum Ethiek in de Sport een fijne samenwerking met Lommel SK en City Football Group en goed om te zien dat een voetbalclub structureel inzet op het ontwikkelen van haar eigen integriteitsbeleid. Ik merk heel wat enthousiasme tijdens de vormingen bij de vrijwilligers en medewerkers van Lommel SK. Lommel SK is zeker en vast een voorbeeld voor andere sportclubs!”

Ook voorzitter Harm van Veldhoven van Lommel SK vond het een positief project: “Met onze grote jeugd academie van meer dan 450 spelers is het ontzettend belangrijk dat alle kinderen zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Voor Lommel SK is dit een nieuwe stap in de verdere uitbouw en professionalisering van de club. Naast gezondheid is de veiligheid van elk kind, van elke jongere en alle betrokken volwassenen een belangrijk aspect voor ons.“

Voor meer info over dit project kan u contact opnemen via info@ethischsporten.be.