Club-API's

Pak grensoverschrijdend gedrag in de sportclub aan met de toolkit

Pak grensoverschrijdend gedrag in de sportclub aan met de toolkit

De doelstellingen van deze vorming zijn de volgende: Informeren over acties die de sportclub kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Informeren over acties die de sportclub kan doen om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Inspireren door ervaringen uit te wisselen met andere sportclubs.

Aan de slag als Club-API binnen jouw sportclub

Aan de slag als Club-API binnen jouw sportclub

Na het volgen van deze vorming kan je: de rol en functie van club-API duidelijk uitleggen aan jouw clubbestuur jezelf profileren als club-API naar alle leden van de sportclub eerste opvang voorzien bij een melding van grensoverschrijdend gedrag een gesprek voeren met een melder en alle betrokkenen een incident afhandelen op basis van een duidelijk…