Doe beroep op een Freelance API

Samen met de Vlaamse Sportfederatie slaan we de handen in elkaar en zetten een pool van Aanspreekpersonen Integriteit (API’s) op. Sportfederaties kunnen beroep doen op een freelance API voor het behandelen van meldingen van grensoverschrijdend gedrag, dit zowel als volwaardige federatie-API of ter ondersteuning/als back-up van de huidige federatie-API(‘s).

Op dit moment zijn we volop bezig met het versterken van de poule met nieuwe freelance API’s. Wil je hier graag beroep op doen, neem dan zeker contact op met Leen Dillen en lees meer over de mogelijkheden op de website van de Vlaamse Sportfederatie.