Uncategorized

Update van Sport met Grenzen vorming

Update van Sport met Grenzen vorming

We namen daarom het initiatief om onze vorming inhoudelijk te vernieuwen. We passen vanaf nu ook het grenswijssysteem toe binnen de sport (gebaseerd op het vlaggensysteem) en bespreken daarnaast cases van zowel fysiek, psychisch & seksueel grensoverschrijdend gedrag en pesten. Je kan deze vorming aanvragen voor sportclubbestuurders en club-API’s via Dynamo. Voor de vormingen voor trainers…

Screening integriteit trainers en begeleiders

Screening integriteit trainers en begeleiders

Het opvragen van dit uittreksel kan en zal niet alle vormen van onethisch/grensoverschrijdend gedrag uit de sportsector weren, maar heeft voor een sportorganisatie samen met andere initiatieven en binnen een ruimer kader toch een grote meerwaarde om twee belangrijke redenen: Signaalwaarde: een sportorganisatie toont dat het inzet op een ethisch en veilig sportklimaat en geeft…

Goede praktijk: ‘Week van de club-API’

Goede praktijk: ‘Week van de club-API’

Wat was de aanleiding om de ‘Week van de club-API’ te organiseren? “We wilden graag, samen met de clubs, onze federatie-API Sabine Stieglitz en de vele club-API’s extra onder de aandacht brengen. Via de ‘Week van de club-API’ konden we op een mooie manier onze waardering voor hen uitdrukken. De aanspreekpersonen integriteit hebben immers een…

Een integriteitsbeleid voor Lommel SK

Een integriteitsbeleid voor Lommel SK

Daarom omvat dit integriteitsbeleid zowel preventieve als reactieve maatregelen: Maatregelen om alle kinderen, jongeren en volwassenen binnen de werking van Lommel SK te beschermen tegen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag; Richtlijnen voor het aanwerven van medewerkers en vrijwilligers; Een anti-pestbeleid; Een gedragscode met de kernwaarden die Lommel SK hoog in het vaandel draagt, zoals respect,…

PrOFS project tegen sportfraude

PrOFS project tegen sportfraude

Het PrOFS project biedt een ambitieuze, state-of-the-art, multidisciplinaire wetenschappelijke benadering. Daarmee komt het PrOFS project tegemoet aan de oproepen van zowel academici als het werkveld om een holistisch kader te ontwikkelen. Het PrOFS project beoogt een systemische verandering, die mogelijk wordt gemaakt door de nauwe samenwerking tussen een breed scala aan onderzoekers en de voornaamste…

Nieuw: Sport met grenzen op Jongerenmaat

Nieuw: Sport met grenzen op Jongerenmaat

Jongeren leren omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Het vlaggensysteem op jongerenmaat Kinderen en jongeren zijn continu bezig hun eigen grenzen en die van anderen te ontdekken. Dit doen ze thuis, op school, in de jeugdbeweging, maar evengoed ook in de sportclub, op sportkamp of tijdens een sportstage. Dat gaat niet altijd even makkelijk. Aangeven…

Twee nieuwe collega’s

Twee nieuwe collega’s

Als opvolgster van Arne zal An zal het thema grensoverschrijdend gedrag verder opvolgen. Daarnaast zal ze instaan voor de organisatie van onze opleidingen en voor de beleidsondersteuning van federaties en sportclubs. An behaalde een master LO & Bewegingswetenschappen aan de KU Leuven en heeft jarenlange ervaring als CSR coördinator bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Eerder…