Grensoverschrijdend gedrag

Grenswijs

Grenswijs

Je vindt de volgende sportspecifieke cases op www.grenswijs.be: Supporters schelden spelers uit voor kutmarokkanen. (PGG, racisme) Trainer behandelt Samia anders dan de jongens. (PGG, discriminatie) Sporter vindt aanrakingen niet leuk. (SGG) Foto’s tijdens het douchen na sportactiviteit. (SGG) Kwetsende opmerkingen en roddels over lichaamsgeur sporter. (PGG) Zeer kritische trainer voor jonge sporter. (PGG) Sporters vechten. (FGG)…

Time out tegen pesten

Time out tegen pesten

Bij een pestgeval zijn pester, gepeste, meelopers, verdedigers en neutrale omstanders betrokken. Er bestaat geen eenduidige oorzaak waarom kinderen pestgedrag vertonen. Kinderen die herhaaldelijk worden gepest, zijn gemiddeld fysiek zwakker, kunnen zich niet goed verdedigen, hebben weinig vrienden en voelen zich daardoor erg eenzaam. De gevolgen van pestgedrag zijn vaak traumatisch voor de gepeste kinderen….

Het integriteitsbeleid van sportfederaties in de praktijk

ICES biedt sportfederaties ondersteuning en hulpinstrumenten aan om werk te maken van dit integriteitsbeleid. Hieronder vind je alles per beleidsmaatregel. Vanaf 1 januari 2023 gaat het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector in voege. Dan zullen ook een aantal zaken wijzigen in het kader van de verplichtingen inzake het integriteitsbeleid voor sportfederaties. In lijn met de nieuwe…