Grensoverschrijdend gedrag

Time out tegen pesten

Tijdens de vorming ‘Time Out tegen Pesten’ kom je te weten hoe je een pestvrije omgeving kan creëren en gaan we samen op zoek naar een positief antwoord op pestgedrag. De vorming staat stil bij wat pestgedrag is en welke impact het heeft. We bespreken hoe je kan reageren op pestgedrag in de sportclub aan de hand van de No Blame-methode. Ook gaan we in op enkele preventieve maatregelen die pestgedrag in de sportclub kunnen helpen vermijden.

Doelgroep(en) voor deze opleiding:

Club-API's

Federatie-API's

Sportclubbestuurders

Sportclubondersteuners

Trainers

Ben je een individu?

En had je ook graag deelgenomen aan onze opleidingen? Bekijk dan onze geplande opleidingen via onze kalender.