Grensoverschrijdend gedrag

Train-de-trainer: Sport met Grenzen op jongerenmaat

Inhoud train-de-trainer

Deze train-de-trainer is een vorming die wordt georganiseerd voor iedereen die het spel ‘Sport met grenzen op jongerenmaat’ wil gebruiken binnen zijn/haar sportclub en graag wat extra tips krijgt vooraleer hiermee aan de slag te gaan. De ideale personen om in de sportclub met deze tool aan de slag te gaan zijn Aanspreekpersonen Integriteit (API’s). Ook andere personen in de sportclub (trainers, bestuurders, ouders, …) die graag dit thema onder de aandacht willen brengen bij jonge sporters kunnen dit begeleiden. We gaan ook even kort door het Sport met Grenzen vlaggensysteem zodat je voldoende achtergrond hebt om het spel te begeleiden.

Spel ‘Sport met Grenzen op jongerenmaat’

Kinderen en jongeren zijn continu bezig hun eigen grenzen en die van anderen te ontdekken. Dit doen ze thuis, op school, in de jeugdbeweging, maar evengoed ook in de sportclub, op sportkamp of tijdens een sportstage. Dat gaat niet altijd even makkelijk. Aangeven waar jouw grens ligt, reageren op grenzen van een ander, … Onze nieuwe tool ‘Sport met Grenzen op Jongerenmaat’ helpt jonge sporters om hiermee aan de slag te gaan. Als sportclub gebruik je de tool om met hen hierover op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan.

Meestal is het seksueel gedrag dat jongeren stellen of meemaken oké. Soms kan het echter ook grensoverschrijdend zijn. Om te bepalen of een (seksuele) situatie oké is of niet gebruiken we de 6 criteria van het ‘Sport Met Grenzen Vlaggensysteem’. Door middel van de oefeningen in deze werkvormen worden jongeren zich meer bewust van de criteria. Zo willen we ervoor zorgen dat zij beter leren inschatten of een situatie al dan niet grensoverschrijdend is.

Met de tool en workshop stimuleren en ondersteunen we jonge sporters (12-18 jaar) om:

  • na te denken over wat ze oké vinden en wat niet
  • na te denken over hoe te reageren op situaties die ze al dan niet oké vinden
  • te praten over individuele verschillen rond hoe ze situaties beleven
  • te weten waar ze terecht kunnen met vragen, problemen of klachten.

Wanneer kan deze tool gebruikt worden?
Als activiteit op sportstages of sportkampen, in de topsportschool of als extra activiteit voor of na een training.

Je kan zelf aan de slag gaan met de tool en een eigen workshop organiseren met de jongeren in jouw sportorganisatie. Wil je hier graag meer info over? Bekijk dan onze korte webinar of vraag een infosessie aan.

Wil je graag een lesgever aanvragen? Stuur dan een mailtje naar vorming@ethischsporten.be

Doelgroep(en) voor deze opleiding:

API's

Sportclubbestuurders

Trainers

Ben je een individu?

En had je ook graag deelgenomen aan onze opleidingen? Bekijk dan onze geplande opleidingen via onze kalender.