grensoverschrijdend gedrag

Train-de-trainer: Sport met Grenzen op jongerenmaat

Inhoud train-de-trainer

Deze train-de-trainer is een vorming die wordt georganiseerd voor iedereen die het spel ‘Sport met grenzen op jongerenmaat’ wil gebruiken binnen hun sportclub en graag wat extra tips krijgt vooraleer hiermee aan de slag te gaan.

De ideale personen om in de sportclub met deze tool aan de slag te gaan zijn Aanspreekpersonen Integriteit (API’s). Ook andere personen in de sportclub (trainers, bestuurders, ouders, …) die graag dit thema onder de aandacht willen brengen bij jonge sporters kunnen dit begeleiden. We gaan ook even kort door het Sport met Grenzen vlaggensysteem zodat je voldoende achtergrond hebt om het spel te begeleiden.

De doelstellingen van deze train-de-trainer zijn:

  • Uitleggen hoe het spel ‘Sport met grenzen op jongerenmaat’ wordt gespeeld
  • Achtergrondinformatie meegeven zodat je als begeleider de discussie met de jongeren op gang kan brengen
  • Mogelijkheid bieden om vragen te stellen aan een expert

De train-de-trainer duurt ongeveer 1u.

Spel ‘Sport met Grenzen op jongerenmaat’

Kinderen en jongeren zijn continu bezig hun eigen grenzen en die van anderen te ontdekken. Dit doen ze thuis, op school, in de jeugdbeweging, maar evengoed ook in de sportclub, op sportkamp of tijdens een sportstage. Dat gaat niet altijd even makkelijk. Aangeven waar jouw grens ligt, reageren op grenzen van een ander, … Onze nieuwe tool ‘Sport met Grenzen op Jongerenmaat’ helpt jonge sporters om hiermee aan de slag te gaan. Als sportclub gebruik je de tool om met hen hierover op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan.

Via het spel begeleid je jonge sporters (12-18 jaar) om:

  • na te denken over wat ze oké vinden en wat niet
  • na te denken over hoe te reageren op situaties die ze al dan niet oké vinden
  • te praten over individuele verschillen rond hoe ze situaties beleven
  • te weten bij wie ze terecht kunnen met vragen, problemen of klachten.

Wanneer kan je het spel gebruiken?
Als activiteit op sportstages of sportkampen, in de topsportschool of als extra activiteit voor of na een training.

Doelgroep(en) voor deze opleiding:

API's

Sportclubbestuurders

Trainers

Ben je een individu?

En had je ook graag deelgenomen aan onze opleidingen? Bekijk dan onze geplande opleidingen via onze kalender.