Gender

Genderbewust communiceren in je sportclub

Als sportorganisatie wil je dat iedereen zich welkom voelt. Maar zeggen dat ‘iedereen welkom is’, betekent daarom nog niet dat iedereen zich ook daadwerkelijk welkom kan voelen. Onbewust kunnen we via taal en beeldvorming (groepen van) mensen uitsluiten of zich minder welkom doen voelen.

In deze vorming gaan we aan de slag met genderbewust taal- en beeldgebruik. In deze sessie ontdek je hoe je dat kan toepassen in de sportclub.

DE DOELSTELLINGEN VAN DEZE VORMING ZIJN

  • Inzicht krijgen in wat gender is en in het verschil tussen genderidentiteit, genderexpressie, geslacht en seksualiteit.
  • Het verschil tussen genderneutrale taal en genderbewuste taal vatten.
  • Leren hoe je op een genderbewuste manier kan communiceren in je sportclub.

Deze vorming duurt ongeveer 2u.

Doelgroep(en) voor deze opleiding:

Sportclubbestuurders

Ben je een individu?

En had je ook graag deelgenomen aan onze opleidingen? Bekijk dan onze geplande opleidingen via onze kalender.