Goed bestuur

Aan de slag rond goed bestuur

Sportfederaties zijn zich al langer bewust van het feit dat goed bestuur een belangrijk thema is binnen hun werking. Via het decreet op de georganiseerde sportsector kunnen zij aan bepaalde harde indicatoren voldoen die hen op weg zetten om de belangrijkste principes van goed bestuur toe te passen. Hoewel dit kader voor veel federaties duidelijk is, vormt het effectief omzetten van deze principes in de praktijk voor veel sportfederaties nog altijd een grote uitdaging.

Daarom ontwikkelde het Centrum Ethiek in de Sport samen met een aantal internationale partners het Sport Good Governance Game. Een interactief spel dat sportorganisaties

doet stilstaan bij hun huidige manier van besturen. Het Centrum Ethiek in de Sport komt dit spel ter plaatse begeleiden en gaat in gesprek met het bestuur over de huidige manier van besturen en welke concrete stappen verder kunnen gezet worden. Elke begeleiding is dan ook op maat van de noden van de sportfederatie waarmee we aan de slag gaan.

Alle informatie over het Sport Good Governance Game kan hier bekeken worden.

De doelstellingen van deze vorming zijn de volgende:

  • Opfrissen van de basisprincipes goed bestuur aan de hand van een interactief spel
  • Toetsen van de basisprincipes goed bestuur aan de praktijk van de sportfederatie
  • Zicht krijgen op de eigen manier van besturen binnen de sportfederatie
  • Formuleren van een concreet actieplan goed bestuur voor de sportfederatie

Het spelen van het interactief spel duurt 1u. Duur van de vorming hangt af van de nood aan begeleiding na het spelen van het spel. Dit wordt met elke sportfederatie apart besproken.

Doelgroep(en) voor deze opleiding:

Sportfederaties

Ben je een individu?

En had je ook graag deelgenomen aan onze opleidingen? Bekijk dan onze geplande opleidingen via onze kalender.