Fair play

Sportouders

Aan de slag met de Toolbox Sportouders: ouders en trainers, één team

Kinderen doen graag aan sport omdat ze er plezier aan beleven, vrienden maken, hun energie kwijt kunnen en al sportend nieuwe vaardigheden opdoen. De steun van ouders en trainers is cruciaal en positief voor de ontwikkeling van deze jonge sporters. Daarom is het belangrijk dat trainers, ouders en sportclubbestuurders elkaar begrijpen en elkaar weten te vinden wanneer nodig. Deze vorming zorgt dat  ouders, trainers en bestuur één team vormen. 

In de vorming gaan we aan de slag met de Toolbox sportouders. De toolbox bestaat uit 20 situatiekaarten recht uit de sportpraktijk, van waaruit trainers en ouders met elkaar in gesprek kunnen gaan.* Zo leren ze elkaars visie, verwachtingen en doelen beter kennen, wat leidt tot meer wederzijds begrip en een top samenwerking. 

Daarnaast worden goede praktijken en tips gedeeld, voor de sportclubbestuurders omtrent het opzetten van een kwalitatieve ouderwerking, voor trainers en ouders over hoe om te gaan met verschillende aspecten van sportende kinderen zoals  stress, ontwikkeling, groei, (psychisch) welzijn,… 

Voor een optimaal resultaat nemen trainers en ouders best samen deel aan deze interactieve vorming. Het is echter ook mogelijk deze sessie uitsluitend voor trainers of ouders te organiseren. 

*Voor de bespreking van de situaties konden we rekenen op input van kwaliteitsvolle projecten zoals ‘Coachen met de M-factor’, Ouders en sportclub: één doel?!’ en ‘EU Parents’. 

De doelstelling van deze vorming: 

  • Concrete situaties aankaarten en bespreken. 
  • Ouders en trainers elkaars visie en verwachtingen leren kennen. 
  • Handvaten aanrijken om situaties (preventief) aan te pakken. 

Positieve gevolgen voor het kind: 

  • Minder stress 
  • Meer duidelijkheid 
  • Meer mogelijkheden tot ontwikkeling 
  • Betere prestaties 
  • Verhoogd sportplezier 

Deze vorming duurt ongeveer 2u.

Wil je liever zelf aan de slag met de toolbox? Bekijk dan zeker onze korte online train-de-trainer.

Doelgroep(en) voor deze opleiding:

Club-API's

Sportclubbestuurders

Sportouders

Trainers

Ben je een individu?

En had je ook graag deelgenomen aan onze opleidingen? Bekijk dan onze geplande opleidingen via onze kalender.