Aanspreekpersoon integriteit

Aan de slag als Club-API binnen jouw sportclub

Incidenten van grensoverschrijdend gedrag kunnen de werking van een sportclub op zijn kop zetten. Een laagdrempelig aanspreekpunt, goede eerste opvang en vlotte doorverwijzing zijn cruciaal om incidenten op een gestructureerde manier aan te pakken met respect voor de melder en alle betrokkenen.

In deze vorming krijg je info en tools aangereikt om jouw rol als aanspreekpersoon integriteit in de sportclub (club-API) op te nemen.

Na het volgen van deze vorming kan je:

  • de rol en functie van club-API duidelijk uitleggen aan jouw clubbestuur
  • jezelf profileren als club-API naar alle leden van de sportclub
  • eerste opvang voorzien bij een melding van grensoverschrijdend gedrag
  • een gesprek voeren met een melder en alle betrokkenen
  • een incident afhandelen op basis van een duidelijk stappenplan

Opgelet: vooraleer je deze opleiding kan volgen, dien je de ‘Sport met Grenzen’ opleiding te volgen.

Deze vorming duurt ongeveer 3u.

Doelgroep(en) voor deze opleiding:

Club-API's

Ben je een individu?

En had je ook graag deelgenomen aan onze opleidingen? Bekijk dan onze geplande opleidingen via onze kalender.