test flux

Een integriteitsbeleid voor Lommel SK

Een integriteitsbeleid voor Lommel SK

Daarom omvat dit integriteitsbeleid zowel preventieve als reactieve maatregelen: Maatregelen om alle kinderen, jongeren en volwassenen binnen de werking van Lommel SK te beschermen tegen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag; Richtlijnen voor het aanwerven van medewerkers en vrijwilligers; Een anti-pestbeleid; Een gedragscode met de kernwaarden die Lommel SK hoog in het vaandel draagt, zoals respect,…

PrOFS project tegen sportfraude

PrOFS project tegen sportfraude

Het PrOFS project biedt een ambitieuze, state-of-the-art, multidisciplinaire wetenschappelijke benadering. Daarmee komt het PrOFS project tegemoet aan de oproepen van zowel academici als het werkveld om een holistisch kader te ontwikkelen. Het PrOFS project beoogt een systemische verandering, die mogelijk wordt gemaakt door de nauwe samenwerking tussen een breed scala aan onderzoekers en de voornaamste…

Twee nieuwe collega’s

Twee nieuwe collega’s

Als opvolgster van Arne zal An zal het thema grensoverschrijdend gedrag verder opvolgen. Daarnaast zal ze instaan voor de organisatie van onze opleidingen en voor de beleidsondersteuning van federaties en sportclubs. An behaalde een master LO & Bewegingswetenschappen aan de KU Leuven en heeft jarenlange ervaring als CSR coördinator bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Eerder…

5.000 mensen delen hun ervaringen met matchfixing

5.000 mensen delen hun ervaringen met matchfixing

Ondanks de praktische moeilijkheden veroorzaakt door Covid-19 vonden meer dan 14.000 mensen de weg naar de vragenlijst, en 5.014 van hen vulden de vragenlijst in. Het EPOSM-project richt zich op drie sportdisciplines per land, en bereikte zo respondenten uit verschillende sportdisciplines: 58,9% voetbal; 14,9% tennis; 5,2% basketbal; 10,9% hockey; 3,4% % handbal; 2,5% cricket; 4,2%…

Nieuw beleidsplan: interview met onze voorzitter

Nieuw beleidsplan: interview met onze voorzitter

Hoe gaat ICES een antwoord bieden op die uitdagingen? “Het codewoord voor mij is: samen! Het is heel belangrijk dat we vanuit ICES in overleg gaan met de verschillende partners binnen de sportsector, zowel op politiek niveau, als met koepelorganisaties binnen de sport, onderwijsinstellingen, federaties, sportdiensten en sportclubs. Enkel door samen te werken kunnen we…

#kijknietweg bij grensoverschrijdend gedrag in de sport

#kijknietweg bij grensoverschrijdend gedrag in de sport

“Omstaanders van geweld spelen een belangrijke rol bij de aanpak van grensoverschrijdend gedrag.”, aldus Wim Van de Voorde, coördinator van hulplijn 1712. “Ze kunnen het slachtoffer ondersteunen of contact opnemen met 1712. Ze kunnen ook bijdragen tot een klimaat in de sportclub waar niet wordt weggekeken van het probleem.”