Centrum Ethiek in de Sport

2023 in cijfers

2023 in cijfers

Case-ondersteuning Eén van de pijlers van onze werking is case-ondersteuning. We geven advies en ondersteuning aan federatie-API’s bij het behandelen van een case. In 2023 behandelden we 135 cases, waarvan 46 situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag, 22 psychisch grensoverschrijdend gedrag, 11 fysiek grensoverschrijdend gedrag, 16 situaties van pesten en 40 cases over een ander onderwerp…

Week Gezond en Ethisch Sporten: een terugblik

Week Gezond en Ethisch Sporten: een terugblik

In de namiddag konden de deelnemers kiezen uit sessies rond goed bestuur, gezonde eetcompetenties, crisiscommunicatie en doping. Op woensdag hadden we weer heel wat interactieve sessies voorzien. Van inclusie tot blessurepreventie, van omstandersgedrag tot ouderparticipatie, van gender tot sterke club-API’s. De deelnemers kunnen met de praktische tools en tips aan de slag om zo de…

Het Jaar van de club-API

Het Jaar van de club-API

De campagne ‘Het jaar van de club-API’ gaat van start tijdens de Week Gezond en Ethisch Sporten, een initiatief van het Centrum Ethiek in de Sport en Gezond Sporten. Van 26 tot en met 29 februari staan thema’s zoals grensoverschrijdend gedrag, blessurepreventie, doping, gender en ethisch sportbeleid centraal. Tijdens de Week Gezond en Ethisch Sporten worden…

Officiële lancering van het Safe Sport Allies+ project

Officiële lancering van het Safe Sport Allies+ project

Dit project is mogelijk dankzij de steun van de Oak Foundation. In de komende vier jaar zullen we uitgebreid samenwerken met de volgende partners: Projectleiders: Thomas More, UGent, Centrum Ethiek in de Sport Projectpartners: Koninklijke Belgische Voetbalbond, Pro League, Voetbal Vlaanderen, Sport Vlaanderen, ACFF, ADEPS, Matter of focus Voor het Centrum Ethiek in de Sport…

Goede praktijk: groepschallenges

Goede praktijk: groepschallenges

Hoe kwamen jullie op het idee om tijdens de Week tegen Pesten te werken met challenges? Onze wat vreemde clubnaam “Mendo” staat voor “Met Eendracht naar De Overwinning”. Onder eendracht verstaan we niet alleen “harmonie binnen één ploeg”, maar “harmonie/eendracht over de club heen”. We noemen dit “ons mendo-gevoel”. We vonden het tijdens de Week…

Centrum Ethiek in de Sport op de hoorzitting van de bijzondere commissie seksueel misbruik in de kerk

Centrum Ethiek in de Sport op de hoorzitting van de bijzondere commissie seksueel misbruik in de kerk

In een tweede deel stelden de verschillende fracties uiteenlopende vragen. Elke fractie feliciteerde onze organisaties en de volledige sportsector met de inspanningen die de afgelopen jaren reeds werden geleverd. De sportsector heeft een leidende rol betreffende dit thema, neemt haar verantwoordelijkheid op en wil samen verder werken aan een veilig sportklimaat voor iedere sporter in…

Word jij onze nieuwe lesgever?

Word jij onze nieuwe lesgever?

Profiel lesgevers Herken je je in één of meerdere eigenschappen, dan ben jij wellicht de persoon die we zoeken: Op een enthousiaste en motiverende manier kunnen presenteren Graag werken met groepen Ervaring in sport als trainer, aanspreekpersoon integriteit (API), bestuurder, sporter, … Ervaring met platformen zoals Zoom, Microsoft Teams, … Interesse in ethische thema’s Bekend…