Safe Sport Allies

Safe Sport Allies (SSA) is een Europees project dat kinderen wil beschermen tegen geweld en misbruik in lokale sportclubs. Uit wetenschappelijk onderzoek en getuigenissen blijkt dat kinderen en jongeren jammer genoeg niet alleen op een positieve manier met sport te maken krijgen. Zij zijn soms slachtoffer van seksueel, psychisch of fysiek grensoverschrijdend gedrag binnen de sportcontext.  

Een van de zaken die regelmatig terugkomt in verhalen van geweld tegen jonge sporters is het fenomeen van ‘omstandergedrag’. Hoewel kindermisbruik en geweld in heel wat gevallen meermaals gebeurt, herkennen omstanders de signalen niet of beslissen ze om niet te reageren wanneer ze iets verontrustend opmerken. Dit passieve omstandersgedrag zorgt ervoor dat kinderen blijven lijden en beschermt daders. Om pro-sociaal omstandersgedrag te stimuleren is het dan ook cruciaal om sportclubmedewerkers goed op te leiden over hoe ze kunnen reageren bij een vermoeden, onthulling of vaststelling van grensoverschrijdend gedrag. 

Dit Europese project heeft als doelstelling om een interventie voor omstanders te ontwikkelen waarvan de effectiviteit wetenschappelijk wordt aangetoond. De output van het project zal bestaan uit een opleiding voor sporters, trainers en ouders en een beleidstool voor clubbestuurders. Om de effectiviteit te testen, zal er een longitudinale evaluatiestudie met een interventie en controlegroep plaatsvinden in twee landen (België en Nederland).  

Voor het Centrum Ethiek in de Sport volgt An De Kock dit project op. Contacteer haar via an@ethischsporten.be 

Meer info 

https://www.safesportallies.eu/  

Partners

  • Thomas More (coördinator project) 
  • Mulier Instituut 
  • Centrum Ethiek in de Sport 
  • Terre des Hommes 
  • Open Universiteit 
  • De Stilte Verbroken 
  • Fundazioa Athletic Club Bilbao 
  • Cyprus Sport Organisation