PROFS

In januari 2021 stelde de onderzoeksgroep Sportmanagement van de UGent het nieuwe FWO-project Profs voor. Een multidisciplinair project, waar ook juristen, criminologen en psychologen aan meewerken, zowel van UGent als KU Leuven.

De negatieve impact van fraude in sport – zijnde elk gedrag dat tot doel heeft de uitkomst van een sportcompetitie te beïnvloeden of sport misbruikt omwille van financiële of andere motieven – is nooit prominenter aanwezig geweest dan vandaag. Fraude in sport ondermijnt niet alleen de aantrekkelijkheid van sport als economische miljarden business, het bedreigt ook de integriteit van sport. Fraude in sport moet op een geïntegreerde manier worden aangepakt door samenwerking tussen sportorganisaties en publieke en private organisaties, zodat sport haar positieve rol ten volle kan benutten (bijvoorbeeld voor het bevorderen van publieke gezondheid en sociale cohesie). De bestaande inzichten in de oorzaken en gevolgen van fraude in sport en in de gewenste preventieve maatregelen zijn echter beperkt en sterk gefragmenteerd. Bijgevolg zijn ook de voorgestelde hervormingen slechts beperkt effectief.

Het PrOFS project biedt een ambitieuze, state-of-the-art, multidisciplinaire wetenschappelijke benadering. Daarmee komt het PrOFS project tegemoet aan de oproepen van zowel academici als het werkveld om een holistisch kader te ontwikkelen. Het PrOFS project beoogt een systemische verandering, die mogelijk wordt gemaakt door de nauwe samenwerking tussen een breed scala aan onderzoekers en de voornaamste stakeholders in de strijd tegen fraude in sport. Voor de eerste keer wordt een multidisciplinair project voorgesteld dat op basis van wetenschappelijk onderzoek concrete tools ontwikkelt en test (bvb. fraude in sport barometer, risico audit, misdaad-monitoring) en oplossingen aanreikt (bvb. nieuwe wetgeving, educatieve workshops, competitie-hervormingen) in de optimalisatie van de strijd tegen fraude in sport. De focus van het PrOFS project ligt op die types van fraude (met name matchfixing, mensenhandel, omkoping, financiële en sociale fraude met inbegrip van witwaspraktijken) die het sterkst aanwezig zijn, maar waartegen een geïntegreerde aanpak ontbreekt.

Blijf op de hoogte van het project via: