Is kiezen verliezen? Fair play!

Als trainer maak je heel wat keuzes tijdens trainingssessies, wedstrijden en contacten met jeugdsporters en hun ouders. Sommige keuzes liggen voor de hand en worden door anderen niet in twijfel getrokken. Maar er zijn ook situaties waarin je voor een ethisch dilemma wordt geplaatst en je keuze minder vanzelfsprekend is.

Druk van het bestuur, ouders, medetrainers, spelregels, tradities, competitiereglementen, gangbare opvattingen, enz. beïnvloeden permanent je keuze. Te vaak wordt hierdoor de ethische keuze waarin de integriteit van de sporter of een groep sporters voorop staat, als een moeilijke weg ervaren. Maar trainers die hier steeds weer bewust voor

kiezen zullen ervaren dat hun sporters niet enkel winnen aan sporttechnische vaardigheden maar ook aan sociale vaardigheden, aan motivatie, aan spelplezier, aan inzet en zoveel meer.

ICES en de Vlaamse Trainersschool slaan de handen in elkaar en helpen trainers om bij dilemma’s te kiezen voor de meest ethische oplossing waarbij sporters op lange termijn winnen. We werken met in beeld gebrachte probleemsituatie en reiken mogelijke oplossingen aan. Inspiratie vind je bij de talloze bestaande initiatieven, ideeën uit verschillende sporttakken, onderzoeksgegevens uit studies, enz. die vertaald worden naar de sportpraktijk van veel trainers.

Je kan de tool hier raadplegen.

Partners

Vlaamse Trainersschool