EQUIP

Het Erasmus+ project EQUIP is in 2021 opgestart met als doel om bestaande goede praktijken rond gelijkheid en diversiteit toe te passen in de sportsector. Door het organiseren van workshops en het uitwerken van actieplannen worden sportorganisaties ondersteunt om te werken aan meer inclusie met betrekking tot gender, seksuele oriëntatie, handicap, socio-economische status en etniciteit.

Het ‘Equip for Equality in Practice’ (EQUIP) Project wordt gecoördineerd door ENGSO, samen met 9 partners van 6 Europese landen. Het project wordt gecofinancierd door het Erasmus+ Sport Programma van de Europese Unie. Het doel van het EQUIP project is om gelijkheid in sport in Europa te verbeteren door de praktische toepassing van bestaande goede praktijken en instrumenten. De bestaande kennis en instrumenten zullen in een eerste fase van het project verzameld worden. In een volgende fase worden workshops en actieplannen opgemaakt om sportclubs en -federaties te ondersteunen richting een inclusief beleid.

Eind 2023 werd het project afgerond. De tools die voortkwamen uit dit project kan je bekijken en downloaden.

Voor Centrum Ethiek in de Sport volgt Laura dit project op. Contacteer haar via laura@ethischsporten.be

Partners

ENGSO, European Non-Governmental Sport Organisation (Zweden) – Coordinator
EGLSF, European Gay & Lesbian Sport Federation (Nederland)
PSC, Portuguese Sports Confederation (Portugal)
RF-SISU Riksidrottsförbundet Örebro (Zweden)
OPES, Organizzazione per l’Educazione allo Sport (Italië)
BOIC, Belgian Olympic and Interfederal Committee (België)
HPC, Hellenic Paralympic Committee (Griekenland)
NL NOC*NSF, Dutch Olympic Committee*Dutch Sports Federation (Nederland)
EL, European Lotteries (België) – Supportive partner