Case-ondersteuning

Ben je slachtoffer of getuige van grensoverschrijdend gedrag?

Wanneer je betrokken bent bij een case grensoverschrijdend gedrag in een sportclub, kan je in eerste instantie terecht bij de club-API (Aanspreekpersoon Integriteit van de sportclub) of de federatie-API (Aanspreekpersoon Integriteit van de sportfederatie).

Heb je nood aan een luisterend oor? Heb je iets gezien of meegemaakt, en weet je niet hoe je hiermee omgaat? Bij een vraag, verontrusting, vermoeden, vaststelling of onthulling van grensoverschrijdend gedrag … kan je in vertrouwen terecht bij onderstaande kanalen:

1712 is een professionele hulplijn voor burgers die een vraag hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling. 1712 is er zowel voor minderjarigen als voor volwassenen. 1712 is er voor slachtoffers, plegers en omstaanders van geweld. De hulplijn is gratis en anoniem. Je kunt elke werkdag met 1712 bellen of chatten. Mailen kan altijd. Meer info en de openingsuren vind je op 1712.be.

Kinderen en jongeren kunnen een luisterend oor vinden bij Awel. Je kan Awel elke dag telefonisch bereiken, chatten, mailen of je vraag op het forum stellen.

Nupraatikerover is een chatbox voor minderjarigen die vragen hebben over of slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld. Je kan anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker op maandag-, dinsdag- en donderdagavond en op woensdag- en vrijdagnamiddag.

Voor kleine en grote zorgen kan je 24u op 24u terecht bij een vrijwilliger van Tele-onthaal via het nummer 106 of via de chat. Hij/zij kan je ook informeren over verdere hulpverleningsmogelijkheden.  

Stop it Now! wil preventieve hulp bieden aan mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten. Maak je je zorgen over je eigen gevoelens of gedrag of maak je je zorgen over de gevoelens of het gedrag van iemand in je directe sociale omgeving? Bel Stop it Now! op het nummer 0800 200 50, chat via de website of mail naar vragen@stopitnow.be.

Bij de Zelfmoordlijn1813 staat er iemand voor je klaarzowel als je zelf hulp nodig hebt alsook wanneer je je zorgen maakt over iemand uit je omgeving. Elk gesprek is anoniem en gratis. Je kan daarnaast ook met iemand chatten of mailen.

Ben je slachtoffer van seksueel geweld? Een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) is een dienst in een paar ziekenhuizen waar elk slachtoffer van seksueel geweld terecht kan, op gelijk welk uur, op gelijk welke dag. Je kan elke dag terecht in de Zorgcentra van het UZA in Antwerpen, het UMC Sint-Pieter in Brussel, het ZOL in Genk, het UZ Gent, het UZ Leuven, het AZ Delta in Roeselare, Vivalia in Aarlen, het UMC Marie Curie in Charleroi, het UMC Luik en het CHRSM Namen, de klok rond.

Het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag luistert en helpt bij meldingen van grensoverschrijdend gedrag in een context waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is, waaronder sportclubs. Het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag luistert naar je verhaal. Zonder oordeel en in alle vertrouwen. Wil je na het gesprek verdere stappen zetten? Dan bekijken ze samen met jou hoe dit kan en begeleiden ze jou tijdens het hele traject. Zij zijn bereikbaar via telefoon, chat, e-mail, brief of je kan een afspraak maken met hen voor een gesprek ter plaatse.

Wat doe ik als ik een melding krijg van grensoverschrijdend gedrag?

Wat je kan, mag of moet doen bij grensoverschrijdend gedrag, hangt af van welke rol je hebt, en welke verantwoordelijkheden je draagt. Kies hieronder jouw rol, en ontdek hoe we jou kunnen helpen in moeilijke situaties.

Wanneer je betrokken bent bij een case van grensoverschrijdend gedrag kan je bij de Aanspreekpersoon Integriteit (API) van de club zelf terecht of bij de Aanspreekpersoon van de federatie. De API helpt je bij het inschatten van de situatie en adviseert je met betrekking tot de te nemen stappen. Je kan daarnaast ook steeds contact opnemen voor advies met de hulplijn 1712.

Hoe ernstig is de situatie? Welke zaken moet en kan je ondernemen? Tot waar reikt je rol als club-API? Heb je nood om je verhaal kwijt te kunnen? Neem dan contact op met de API van jouw sportfederatie. Hij/zij kan jou advies geven en ondersteunen bij het behandelen van de case. Iedere erkende gesubsidieerde sportfederatie door Sport Vlaanderen is verplicht om een API aan te stellen die de clubs ondersteunt. Je vindt zijn/haar contactgegevens op de website van jouw sportfederatie. Je kan daarnaast ook steeds contact opnemen voor advies met de hulplijn 1712.

Hoe ernstig is de situatie? Welke zaken moet je ondernemen? Tot waar reikt je rol als API? Heb je nood om je verhaal kwijt te kunnen? Hiervoor kan je rekenen op de steun van de case ondersteuners An De Kock en Brecht Van der Beke van het Centrum Ethiek in de Sport. Als case ondersteuner luisteren ze naar je verhaal, helpen je bij het inschatten van de situatie en geven ze advies over de mogelijk te nemen stappen.

Voor advies bij cases grensoverschrijdend gedrag kan je terecht bij An via het nummer 0456/41 86 73 of via mail op an@ethischsporten.be. An is van maandag tot donderdag bereikbaar tijdens de kantooruren. Brecht kan je bereiken via het nummer 0468/02 67 85 of via mail op brecht@ethischsporten.be. Brecht is bereikbaar op dinsdag, woensdagvoormiddag en donderdag tijdens de kantooruren.

Is er nood aan een psycholoog om een (acute) crisissituatie te begeleiden? We stelden een lijst van psychologen samen per provincie die je hiervoor kan contacteren. Raadpleeg de lijst hier.

Waar kan ik een acute situatie van grensoverschrijdend gedrag melden?

Neem contact op met de politie, of consulteer de Hulplijn 1712. Je kan ook in alle vertrouwen terecht bij een arts.

LET OP! Bel in een levensbedreigende situatie de politie op het nummer 101 of voor dringende medische hulp het noodnummer 112.

In het verleden grensoverschrijdend gedrag meegemaakt?

Ook als je in het verleden grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt, heeft het nog steeds zin om dit te melden. Ook al lijkt wat je meemaakte niet sterk genoeg of denk je dat het niets meer uithaalt, alle verhalen hoe klein of hoe ver in het verleden ook, hebben nut om gemeld te worden. Vele meldingen samen maken een sterk dossier. Misbruik, geweld en verwaarlozing zijn onomkeerbaar, maar voor erkenning is het nooit te laat. Praat er daarom over. Meer info over de Commissie Erkenning en Bemiddeling voor Misbruik en Geweld uit het Verleden vind je op comeb.be. Je kan ook contact opnemen met de federatie-API, de politie of de Hulplijn 1712.

Andere meldkanalen

  • Wil je sportfraude of matchfixing melden? Dan kan je terecht bij het meldpunt sportfraude.
  • Overweeg je een klacht in te dienen op basis van geslachtsverandering, genderidentiteit of genderexpressie dan kan je voor ondersteuning en advies terecht bij het Transgender Infopunt.
  • Heb je discriminatie of haatboodschappen (omwille van iemands afkomst, gender, cultuur, sociale afkomst,…) beleefd, gezien of gehoord? Naast een melding bij je federatie-API, kan je dit ook melden bij het onafhankelijk Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI). Zij onderzoeken of er bemiddeling mogelijk is tussen beide partijen. Als bemiddeling niet tot resultaat leidt, dan kan de geschillenkamer een niet-bindend oordeel vellen.