Beleidsondersteuning

Sportorganisaties kunnen bij het Centrum Ethiek in de Sport terecht voor ondersteuning bij het opstellen en implementeren van een beleid omtrent ethisch sporten. Op deze pagina vind je ons bestaand aanbod. Wil je graag ondersteuning op maat, klik dan op de knop hieronder.

Ondersteuning voor sportfederaties

Vanaf 1 januari 2023 werden de verplichtingen voor sportfederaties in het kader van het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector voor het voeren van een integriteitsbeleid op sommige punten gewijzigd. Er is een onderscheid tussen: 

3 erkenningsvoorwaarden:

  1. Hebben van een handelingsprotocol
  2. Het organiseren van een Aanspreekpersoon Integriteit
  3. Gedragscode(s) hanteren (één of meer naargelang de context) voor wie bij de werking op het niveau van de sportfederatie is betrokken

3 subsidiëringsvoorwaarden:

  1. Adviesorgaan voorzien dat het integriteitsbeleid van de sportfederatie evalueert en de sportfederatie erover adviseert
  2. Onafhankelijk tuchtrechtelijk systeem hebben – specifiek voor grensoverschrijdend gedrag
  3. Voor haar sportclubs, sporters en andere belanghebbenden:
    • preventie, vorming en sensibilisering organiseren
    • via haar sportclubondersteuning een integriteitsbeleid op clubniveau voeren

Heb je vragen over de verschillende integriteitsrollen binnen een federatie? Bekijk dan zeker deze presentatie en FAQ.

Onderstaande tools helpen jouw federatie op weg.

Ondersteuning voor sportclubs

Specifiek voor sportclubs stellen we een toolkit ter beschikking om jouw club te helpen bij het voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag in de sport. De toolkit bestaat uit 6 stappen en per stap zijn er een aantal ondersteunende instrumenten. Afhankelijk van de capaciteit en het engagement binnen jouw club kan je basisacties nemen, iets meer doen of een totaalaanpak uitwerken. Contacteer ook zeker de API van jouw sportfederatie. Vaak voorzien zij extra begeleiding en materiaal op maat van jouw sport.

Adviezen voor de sportsector

Ter ondersteuning van de sportsector formuleren we op regelmatige basis adviezen over sportethische thema’s.