Beleidsondersteuning

Sportorganisaties kunnen bij het Centrum Ethiek in de Sport terecht voor ondersteuning bij het opstellen en implementeren van een beleid omtrent ethisch sporten. Ondersteuning op maat kan je aanvragen via an@ethischsporten.be.

Ondersteuning voor sportfederaties

Voor Vlaamse sportfederaties biedt ICES ondersteuning bij het opmaken van een integriteitsbeleid zoals voorzien in het decreet op de georganiseerde sportsector. Sinds 1 januari 2021 gelden bijkomende subsidiëringsvoorwaarden voor sportfederaties: namelijk het voeren van een integriteitsbeleid. Concreet moeten sportfederaties voldoen aan zeven subvoorwaarden:

 1. Stel een aanspreekpersoon integriteit (API) aan.
 2. Zet in op preventie, vorming en sensibilisering.
 3. Voorzie een ethisch adviesorgaan.
 4. Hanteer gedragscodes.
 5. Werk een handelingsprotocol uit.
 6. Zorg voor een tuchtrechtelijk systeem.
 7. Organiseer sportclubondersteuning rond integriteitsbeleid.

Vanaf 1 januari 2023 zullen de verplichtingen voor sportfederaties in het kader van het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector ook voor het voeren van een integriteitsbeleid op sommige punten wijzigen. Er zal een onderscheid gemaakt worden tussen:

3 erkenningsvoorwaarden:

 1. Hebben van een handelingsprotocol
 2. Het organiseren van een Aanspreekpersoon Integriteit
 3. Gedragscode(s) hanteren (één of meer naargelang de context) voor wie bij de werking op het niveau van de sportfederatie is betrokken

3 subsidiëringsvoorwaarden:

 1. Adviesorgaan voorzien dat het integriteitsbeleid van de sportfederatie evalueert en de sportfederatie erover adviseert
 2. Onafhankelijk tuchtrechtelijk systeem hebben – specifiek voor grensoverschrijdend gedrag
 3. Voor haar sportclubs, sporters en andere belanghebbenden:
  • preventie, vorming en sensibilisering organiseren
  • via haar sportclubondersteuning een integriteitsbeleid op clubniveau voeren

Heb je vragen over de verschillende integriteitsrollen binnen een federatie? Bekijk dan zeker deze presentatie en FAQ.

Onderstaande tools helpen jouw federatie op weg.

Ondersteuning voor sportclubs

Specifiek voor sportclubs stellen we een toolkit ter beschikking om jouw club te helpen bij het voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag in de sport. De toolkit bestaat uit 6 stappen en per stap zijn er een aantal ondersteunende instrumenten. Afhankelijk van de capaciteit en het engagement binnen jouw club kan je basisacties nemen, iets meer doen of een totaalaanpak uitwerken. Contacteer ook zeker de API van jouw sportfederatie. Vaak voorzien zij extra begeleiding en materiaal op maat van jouw sport.

Adviezen voor de sportsector

Ter ondersteuning van de sportsector formuleren we op regelmatige basis adviezen over sportethische thema’s.