Beleidsondersteuning op maat

Wil jouw sportorganisatie een beleid uitwerken rond één van onze ethische thema’s en word je hierbij graag ondersteund vanuit het Centrum Ethiek in de Sport? Contacteer ons vrijblijvend met je vraag en we werken een voorstel en bijhorende offerte op maat van jouw organisatie uit.

Wat kunnen we bieden?

  • Stakeholderanalyse
  • Risicoanalyse
  • Zelfscan huidig beleid
  • Opmaken van beleidsdocumenten (gedragscodes, handelingsprotocol, beleidsactieplan, …)
  • Uitwerken implementatieplan
  • Vormingen

We zorgen steeds voor voldoende afstemmingsmomenten met de opdrachtgever en een duidelijke tijdslijn.

Enkele van onze eerdere samenwerkingen

Sportcentrum Puyenbroeck – Provincie Oost-Vlaanderen

Vanuit het sportcentrum kregen we de vraag om een beleid uit te werken rond grensoverschrijdend gedrag voor de verschillende zwembadsites. We werkten een handelingsprotocol uit voor het personeel en een bijhorende vorming. Alle personeelsleden van de verschillende sites werden opgeleid zodat zij aan de slag konden gaan met het handelingsprotocol in de praktijk.

“Vlotte samenwerking. Goede communicatie. Bruikbare documenten met een klare kijk op de realiteit. Dat vat onze samenwerking met Centrum Ethiek in de Sport goed samen.” – Stijn De Smet, Centrumverantwoordelijke Sportcentrum Puyenbroeck

chuttersnap-G8OyN_tOIwY-unsplash

City Football Group en Lommel SK

Lommel SK maakt deel uit van de City Football Group dat heel sterk inzet op het uitwerken van een kwaliteitsvol integriteitsbeleid in elke partnerclub. We kregen de vraag om het beleid van City Football Group te vertalen naar de Vlaamse context. Verschillende beleidsdocumenten werden uitgewerkt en een aantal sleutelpersonen binnen Lommel SK werden opgeleid als Aanspreekpunt Integriteit. Daarnaast kregen alle personeelsleden en vrijwilligers een basisopleiding over integriteit, het stappenplan en de beleidsacties van Lommel SK.

City Football Group and Lommel SK were very pleased to work with ICES on the development of sector leading safeguarding policies and all staff training. Their team of consultants demonstrated extensive insights, experience and sector knowledge, whilst being patient and understanding of our needs. In developing a whole club approach to the implementation of safeguarding policy and practice, their support was just what we needed! – Nic Scott, Director of Safeguarding City Football Group

Lommel SK