Ons aanbod

Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse Sportsector om actief te investeren in ethische thema’s (grensoverschrijdend gedrag, fair play, gender en seksuele diversiteit, …) die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening.

Beleidsondersteuning

Sportorganisaties (sportfederaties, sportclubs en lokale overheden) kunnen bij ons terecht voor ondersteuning bij het opstellen en implementeren van een beleid rond ethisch sporten.

Opleiding en bijscholing

We organiseren opleidingen en bijscholingen over uiteenlopende sportethische thema’s voor sportclubs, trainers, aanspreekpersonen integriteit (API’s), sporters en hun ouders.

Case-ondersteuning

Aanspreekpersonen Integriteit (API’s) kunnen bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij het behandelen van cases. We nemen iedere melding over grensoverschrijdend gedrag ernstig en verwijzen door naar het juiste kanaal.

Ontdek onze tools

We ontwikkelen verschillende tools om sportorganisaties te helpen bij het maken van een ethisch beleid, het stimuleren van fair play en het juist reageren op grensoverschrijdend gedrag.

Ontdek onze campagnematerialen

Wil je op de website van je sportorganisatie, in de nieuwsbrief of op sociale media iets delen over ethische thema’s in de sport?
We voorzien allerlei materiaal om je hierbij te ondersteunen.

Ontdek onze webshop

Verschillende van onze tools kan je aankopen via onze webshop of via onze partners.