5.000 mensen delen hun ervaringen met matchfixing

Het EPOSM-project (“Evidence-based Prevention Of Sporting-Related Match-Fixing”) heeft in november met succes de gegevensverzameling afgerond. Zes maanden lang werd in zeven Europese landen (Oostenrijk, België, Kroatië, Frankrijk, Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk) een online vragenlijst over matchfixing afgenomen.

EPOSM onderzoekt sportgerelateerde matchfixing, dat maakt het uniek ten opzichte van andere onderzoeksprojecten rond matchfixing, die zich meestal richten op gokgerelateerde matchfixing. Voorbeelden van sportgerelateerde matchfixing zijn het omzeilen van degradatie door afspraken te maken met het andere team of de andere sporter. Een wedstrijd verliezen om concurrenten of teamgenoten te ontwijken in de volgende ronde van een toernooi, of een ander team te helpen om het kampioenschap te winnen. Terwijl gokgerelateerde matchfixing draait rond gokwinsten. Sportgerelateerde matchfixing kreeg tot nu toe minder aandacht, terwijl het de aantrekkelijkheid van sport ernstig in gevaar brengt, en ook de fair play schaadt, een essentiële waarde in sport.

Ondanks de praktische moeilijkheden veroorzaakt door Covid-19 vonden meer dan 14.000 mensen de weg naar de vragenlijst, en 5.014 van hen vulden de vragenlijst in. Het EPOSM-project richt zich op drie sportdisciplines per land, en bereikte zo respondenten uit verschillende sportdisciplines: 58,9% voetbal; 14,9% tennis; 5,2% basketbal; 10,9% hockey; 3,4% % handbal; 2,5% cricket; 4,2% andere sportdisciplines. Zo is dit een van de grootste vragenlijsten die ooit in verschillende Europese landen over dit onderwerp zijn gehouden.

Het doel van de EPOSM-studie is om een diepgaand en genuanceerd beeld te krijgen van sportgerelateerde matchfixing in verschillende sporten en culturen. Naast de prevalentie van sportgerelateerde matchfixing, wil het project inzicht krijgen in (1) de kenmerken van mensen die geconfronteerd werden met matchfixing, (2) morele en sociaalpsychologische verklaringen voor hun attitude en reactie (3) de huidige preventieve aanpak tegen matchfixing in sportclubs.

Met de studieresultaten kan elk land actieplannen en workshops tegen matchfixing ontwikkelen. Zo wil het EPOSM-project (1) het bewustzijn vergroten over de prevalentie van sportgerelateerde matchfixing, (2) morele beoordeling van sportgerelateerde matchfixing versterken, en (3) deze kennis delen en overdragen.

Over het project

Het EPOSM-project is een Erasmus+ samenwerking op het gebied van sport tussen academische en praktijkorganisaties, medegefinancierd door de Europese Unie. Het startte in januari 2020 en loopt twee jaar. Het projectteam bestaat uit: Universiteit Gent (coördinerende organisatie), Universiteit Utrecht, The French Institute for International and Strategic Affairs (IRIS), Play Fair Code, Kroatisch Olympisch Comité, Lausanne University, Loughborough University, Panathlon International, International Centre Ethics in Sport (ICES), Counter Sport Corruption Foundation for Sport Integrity (CSCF), en de Raad van Europa (aangesloten partnerorganisatie).

Gedurende het hele project zullen de resultaten via verschillende kanalen worden verspreid en aan het einde van het project zal er een internationaal multiplier-evenement plaatsvinden. Volg onze website en social media-pagina’s om op de hoogte te blijven:

Eposm
Facebook
Twitter
Linkedin