3 nieuwe Europese projecten

De afgelopen weken kregen we fijn nieuws: in 2021 starten maar liefst 3 nieuwe Europese projecten waaraan we als partner deelnemen. Samen met verschillende Europese organisaties zullen we werken rond grensoverschrijdend gedrag, goed bestuur en (on)gelijkheid.

Safe Sport Allies: stimuleren van prosociaal omstaandergedrag bij geweld en misbruik in lokale sportclubs

Te veel kinderen en jongeren ervaren seksueel, psychisch of fysiek geweld tijdens hun deelname aan georganiseerde sport. Een belangrijke factor in veel verhalen over geweld tegen jonge atleten is het fenomeen ‘bystanding’.

Passief omstaandergedrag of wegkijkgedrag houdt het taboe in stand, draagt bij aan de voortzetting van het leed van kinderen en jongeren, en speelt in de kaart van plegers. Om prosociaal omstaandergedrag te stimuleren, is het cruciaal om iedereen in een sportclub te informeren over wanneer en hoe ze moeten ingrijpen in geval van een melding, onthulling of bezorgdheid.

In dit Europese samenwerkingsverband zullen we een evidence-based omstanderinterventie ontwikkelen. Een multidisciplinaire groep van sportorganisatoren, slachtoffers, beleidsmakers en onderzoekers zal een educatief programma ontwikkelen voor atleten, coaches en ouders, en een beleidstool voor sportclubbestuurders. Om de effectiviteit van de interventie te testen zal een longitudinaal evaluatieonderzoek met een interventie- en controlegroep worden uitgevoerd.

ICES is als partner betrokken bij dit samenwerkingsverband en staat in voor het werven van het sportclubs, het begeleiden van deze clubs tijdens de testfase, en het meewerken aan de opmaak van een zo laagdrempelig en praktisch-gericht educatief eindproduct.

Dit project zal nuttige inzichten opleveren over het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een interventieprogramma om prosociaal gedrag van omstanders te stimuleren en zo kinderen in lokale sportclubs te beschermen. Het project sluit af met nationale workshops en een Europees webinar waar het educatief materiaal worden verspreid en ter beschikking gesteld van de hele Europese sportsector.

Sport Good Governance Game: goed bestuur en ethische leiderschapsprincipes promoten

The Good Governance Game is een realistische en interactieve computersimulatie waarbij deelnemers keuzes moeten maken om om te gaan met sportspecifieke (doping, matchfixing, onsportief gedrag, …) en niet-sportspecifieke bedreigingen (gendergelijkheid, interpersoonlijk geweld, mediatisering, …). Het doel van dit project is om sportorganisaties en sportprofessionals te helpen in hun strijd tegen deze bedreigingen door gebruik te maken van goed bestuur en ethische leiderschapsprincipes.

Tijdens de looptijd van het project zullen 300 student-sportmanagers en 300 sportmanagers in acht landen betrokken worden.

Equip for Equality in Practice (EQUIP): inzetten op meer gelijkheid in de sport

Het EQUIP project wil een antwoord bieden op de ontoelaatbare ongelijkheid en trage implementatie van gelijkheidsbeleid in de sport, door op een pragmatische manier verschillende aspecten van ongelijkheid aan te pakken en een duurzame impact op pan-Europees niveau na te streven.

Op basis van wetenschappelijke kennis over (on)gelijkheid en vertrekkend van de vele bestaande en geteste strategieën om meer gelijkheid te creëren in de sport, zullen verschillende sportorganisaties in 6 Europese landen aan de slag gaan.

ICES is één van de partners die mee zal instaan voor het opmaken van actieplannen om ongelijkheid binnen de structuur van sportclubs en federaties aan te pakken. Het EQUIP project zal verschillende aspecten van ongelijkheid behandelen zoals gender, seksuele oriëntatie, etniciteit, socio-economische status en fysieke mogelijkheden.

Het project zal goed gemonitord en geëvalueerd worden zodat we kunnen leren van de verschillende ervaringen en deze lessen kunnen gebruiken om sportorganisaties te overtuigen ongelijkheid en discriminatie aan te pakken. Zodat iedereen een gelijke mogelijkheid heeft om te sporten, op elk niveau en in elke sporttak.