Elke jongere heeft het recht om te sporten op zijn of haar eigen maat. Om het recht op sport op jongerenmaat te vrijwaren en kracht bij te zetten, werd de Panathlonverklaring ontworpen. Deze verklaring vertrekt van de noden van het kind en is opgebouwd uit vijf grote thema’s: (1) het uitdragen van positieve waarden; (2) het bannen van alle vormen van discriminatie; (3) het nemen van preventieve en curatieve maatregelen; (4) het verwelkomen van sponsors in overeenstemming met de hoofddoelstellingen van jeugdsport; (5) het onderschrijven van het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Panathlonverklaring
Panathlonverklaring Panathlonverklaring Panathlonverklaring Panathlonverklaring

Jij ook? Ga aan de slag!

Ondertekenen

Onderteken de Panathlonverklaring. Zo maak je alvast duidelijk dat je werk wil maken van Sport op Jongerenmaat!

Communiceren

Laat jouw achterban weten dat je sport op jongerenmaat ernstig neemt. Communiceer het breed.

Onderneem actie

Vind inspiratie bij onze aanpak om gestructureerd te werk te gaan. Thematisch vind je ook meer inspiratie bij het thema ‘Rechten van het kind’.

© 2021 Alle rechten voorbehouden.
Opgemaakt door Centrum Ethiek in de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent
Tel: 09 243 11 36
info@ethischsporten.be