Grensoverschrijdend gedrag in de sport aanpakken

7 beleidsmaatregelen voor sportfederaties

Vanaf 1 januari 2021 gelden bijkomende subsidiëringsvoorwaarden voor sportfederaties: het voeren van een integriteitsbeleid en het organiseren van een aanspreekpunt integriteit. Wat hieronder wordt verstaan,is verder geconcretiseerd in zeven subvoorwaarden. Meer informatie over de verplichtingen en verwachtingen vanuit Sport Vlaanderen vind je in de Checklist Gezond en Ethisch Sporten

ICES biedt sportfederaties ondersteuning en hulpinstrumenten aan om werk te maken van dit integriteitsbeleid. Hieronder vind je alles per beleidsmaatregel.

Voor ondersteuning bij het werken met de instrumenten, contacteer An via an@ethischsporten.be

De 7 beleidsmaatregelen

1. Aanspreekpersoon Integriteit (API)

Een Aanspreekpersoon Integriteit is binnen de sportfederatie het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en integriteit.

2. Preventie, vorming en sensibilisering

Via preventieactiviteiten, vorming en sensibilisering kan een sportfederatie continue aandacht voor dit thema stimuleren. Zo wordt er gewerkt aan geven een sportklimaat waarin grensoverschrijdend gedrag geen kans maakt.

3. Adviesorgaan

Een adviesverlenende functie (bv: een ethische commissie) staat binnen de sportfederatie in voor het verstrekken van adviezen bij ethische vraagstukken, zowel reactief op vraag van een federatie-API bij het behandelen van incidenten van grensoverschrijdend gedrag, als proactief aan het federatiebestuur of -management over het integriteitsbeleid van de sportfederatie.

4. Gedragscodes

Een gedragscode is een document met richtlijnen waarmee de sportfederatie aan verschillende doelgroepen wil tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt.

5. Handelingsprotocol

Een handelingsprotocol is een duidelijk stappenplan dat binnen de sportfederatie gevolgd wordt bij een vermoeden, een onthulling of een vaststelling van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

6. Tuchtrechtelijk systeem

Een tuchtrechtelijk systeem binnen de sportfederatie zorgt voor een duidelijke en transparante procedure om beschermend en/of sanctionerend op te treden bij incidenten van grensoverschrijdend gedrag. Een tuchtrechtelijk systeem omvat een tuchtreglement met gedragingen die sanctioneerbaar zijn en het installeren van een tuchtrechtelijk orgaan.

7. Sportclubondersteuning

De sportfederatie stimuleert en ondersteunt sportclubs om een integriteitsbeleid op clubniveau te organiseren.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?