FederatieAanspreekpersoon Integriteit
Badminton Vlaanderen vzwhttps://www.badmintonvlaanderen.be/page/34859/Integriteit
Basketbal Vlaanderen vzwhttps://www.basketbal.vlaanderen/over-ons/structuur-basketbal-vlaanderen/aanspreekpunten
Bowling Vlaanderen vzwhttp://vbsf.bowling.be/
Cricket Vlaanderen vzwhttps://cricket-vlaanderen.be/over-ons/aanspreekpunt-integriteit/
Danssport Vlaanderen vzwhttps://www.danssportvlaanderen.be/page?&orl=8292&ssn=&lng=1&page=verantwoord_sporten
FROS Multisport Vlaanderen vzwhttps://www.fros.be/werking/gezond-ethisch-sporten/ethisch-sporten
Gezinssport Vlaanderen vzwhttps://www.gezinssportvlaanderen.be/aanspreekpunt
Golf Vlaanderen vzwhttps://www.golfvlaanderen.be/voor-golfclubs/golf-ethiek
GymnastiekFederatie Vlaanderen vzwhttps://www.gymfed.be/over-gymfed/gymtastisch-sporten
Klim- en Bergsportfederatie vzwhttps://www.klimenbergsportfederatie.be/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag
Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga vzwhttps://www.korfbal.be/index.php?oid=1126&pid=31105
Koninklijke Belgische Voetbalbondhttps://www.rbfa.be/nl/over-ons/sociale-projecten/meldpunt-grensoverschrijdend-gedrag
Landelijke Rijverenigingen vzwhttps://lrv.be/team
Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport vzwhttps://nelos.be/artikel/API
Parantee - Psylos vzwhttps://www.parantee-psylos.be/api
Rugby Vlaanderen vzwhttps://rugby.vlaanderen/ethisch-sporten/
Skate Vlaanderen vzwhttps://www.skate.vlaanderen/?oid=27845&pid=44470
Sneeuwsport Vlaanderen vzwhttps://www.sneeuwsport.vlaanderen/
Sporta-federatie vzwhttps://www.sportafederatie.be/sportprojecten/ethischeadviesraad
Sportievak vzwhttps://sportievak.be/sportclubs/aansluiting/grensoverschrijdend-gedrag/
Sportiv vzwhttps://www.vlas.be/over-vlas/ethisch-sporten/integriteit/1062-api-op-het-secretariaat
Sportvisserij Vlaanderen vzwhttps://www.sportvisserijvlaanderen.be/ethisch-verantwoord-sporten/
Squash Vlaanderen vzwhttps://www.vsf.be/api/
S-Sport // Recreas vzwhttps://www.s-sportrecreas.be/clubinfo/ethisch-sporten/aanspreekpunt-integriteit-api
Tennis Vlaanderen vzwhttps://www.tennisvlaanderen.be/grensoverschrijdend-gedrag
Triatlon Vlaanderenhttps://vtdl.triathlon.be/meldpunt-voor-ongewenst-gedrag/
Verbond van Vlaamse Speleologen vzwhttps://www.speleovvs.be/index.php/nl/het-vvs-en-diensten/aanspreekpunt-integriteit
Vereniging voor Modelluchtvaartsport vzwhttps://www.flytovml.be/nl/page_api-aanspreekpersoon-integriteit_47.aspx
Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten vzwVlaams Verbond voor Oriënteringssporten vzw
Vlaamse Atletiekliga vzwhttps://www.atletiek.be/competitie/veilig-en-gezond#meldpunt-voor-ongewenst-gedrag
Vlaamse Baseball en Softball Liga vzwhttp://vbsl.be/ondersteuning/gezond-en-ethisch-sporten/
Vlaamse Boks Liga vzwhttps://vlaamseboksliga.com/aanspreekpunt/
Vlaamse Cluster van Luchtsporten vzwhttp://www.luchtsporten.be/
Vlaamse Confederatie Hengel-, Honden- en andere Dierenhobby's vzwhttp://www.vchhd.be/ethiek/
Vlaamse Gewichtheffers en Powerlifting Federatie vzwhttp://www.vgpf.be/VGPF/API.html
Vlaamse Handbalvereniging vzwhttp://www.handbal.be/nl/speel-handbal/het-welzijn-van-de-speler/aanspreekpunt-persoonlijke-integriteit
Vlaamse Hockey Liga vzwhttps://hockey.be/nl/vhl/aanspreekpunt-integriteit/
Vlaamse Judofederatie vzwhttps://www.vjf.be/nl/clubs/gezond-ethisch-sporten/ethisch-sporten/wie-luistert-naar-jou-bij-seksueel-grensoverschrijdend
Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzwhttps://www.vjjf.be/ethisch-sporten.html
Vlaamse Kano & Kajak Federatie vzwhttps://www.vkkf.be/index.php/gezond-ethisch-sporten
Vlaamse Karate Federatie vzwhttp://www.vkf.be/federatie/beleid/ethisch-sporten
Vlaamse Kickboks, Muaythai en MMA Organisatiehttps://www.vkbmo.be/ en info@bkbmo.be
Vlaamse Liga Paardensport vzwhttps://paardensport.vlaanderen/nl/over/beleidsvisie/ethisch--gezond-sporten
Vlaamse Reddingsfederatie vzwhttps://www.redfed.be/index.php/over-redfed/gezond-sporten
Vlaamse Roeiliga vzwhttps://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=1022&aid=99694&lg=2
Vlaamse Schietsportkoepel vzwhttps://www.sportschieten.be/SGG
Vlaamse Taekwondo Bond vzwhttps://www.taekwondo.be/node/58
Vlaamse Tafeltennisliga vzwhttps://www.vttl.be/content/ethisch-verantwoord-sporten
Vlaamse Traditionele Sporten vzwhttps://www.vlas.be/over-vlas/ethisch-sporten/integriteit/1062-api-op-het-secretariaat
Vlaamse Trainersschoolhttps://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/integriteit-binnen-de-vlaamse-trainersschool/
Vlaamse Vechtsport Associatie vzwhttps://www.vva.be/images/Wie%20luistert%20naar%20jou%20bij%20seksueel%20grensoverschrijdend%20gedrag.pdf
Vlaamse Wielrijdersbond vzwhttps://www.vwb.be/143/Verantwoordelijke-Integriteit---Ethiek
Vlaamse Zwemfederatie vzwhttps://www.zwemfed.be/contact
Voetbal Vlaanderen vzwhttps://www.voetbalvlaanderen.be/over-ons-0/meldpunt
Volley Vlaanderen vzwhttps://www.volleyvlaanderen.be/misbruik-en-geweld/
Wandelsport Vlaanderen vzwhttps://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/contact/9239/gezond-ethisch-verantwoord-sporten
Waterski Vlaanderen vzwhttps://www.waterski.be/federatie/ethiek-gezondheid/misbruik-en-geweld/#breadcrumb
Wielerbond Vlaanderen vzw / Cycling Vlaanderenhttps://cycling.vlaanderen/meldpunt/ethiek
Wind en Watersport Vlaanderen vzwhttps://www.wwsv.be/nl/evs

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?